Visserij voor buitenlandse gasten

Voor het vissen in Duitsland is er na het afleggen van een visserijexamen een viskaart nodig.
Buitenlandse hengelaars moeten een bewijs hebben, dat ze bevoegd zijn om te vissen in hun land.
Met dit bewijs kan man in het gemeente-of raadhuis in uw vakantieplaats tegen een bedrag van 16,00 € en een pasfoto een viskaart aanvragen.

Deze regeling gelt alleen, wanneer u niet langer dan een jaar in Duitsland woont.
Nederlandse hengelaars krijgen de viskaart zonder bovengenoemd bewijs, daar dat in Nederland niet nodig is.
U kunt een viskaart aanvragen voor het water waar u wilt vissen bij de bevoegde plaatsen („Ordnungsamt“, „Fischereiwesen“ of „Bürgerbüro“)

Kontaktdata en verdere informaties krijgt u hier:

http://www.meschede.de
http://www.moehnesee.de
http://www.sundern.de
http://www.olpe.de